Friskvård

 


08-781 75 82


2007 november 29
"Friskvården är en viktig byggsten i Postens främjande och förebyggande hälsoarbete", säger Anita Tångring, hälsostrateg på Posten.

 

Förmånspaketet en del av en offensiv personalpolitik

 

Från och med 1 januari 2008 ska all friskvård hanteras via Förmånspaketet. Här finns redan pensionsavsättningar, försäkringar och semesterdagar. Tanken är att på ett lättöverskådligt sätt samla alla förmåner på ett ställe.

 

Som anställd på Posten erbjuds man en rad förmåner inom olika områden. Tidigare har det inte varit helt enkelt att få en överblick av sin totala ersättning från Posten. Därför lanserades i juni Förmånspaketet, www.formanspaketet.se. Här kan man få besked om det mesta; från vilka pensionsavsättningar som Posten gör, till vad det kostar att välja en privat sjukvårdsförsäkring eller vilken ersättning man kommer att få som föräldraledig. 
– Det här är en service som underlättar för våra medarbetare, säger Ulrika Ohlsson, ansvarig löner och förmåner. I dag blir det allt viktigare att ta ett individuellt ansvar för till exempel pension och försäkringar. I Förmånspaketet finns information om vad Posten erbjuder sina anställda.

Alla de som har en förväntad anställning på Posten på längre än tre månader har rätt till Förmånspaketet. För att kunna ta del av sina respektive förmåner krävs att man har tillgång till sina personliga inloggningsuppgifter, som skickades ut tidigare i år. Alla anställda får också ett personligt Postenkort som är laddat med en mängd erbjudanden. Totalt rör det sig om 600 olika rabatter på allt från resor till bredbandsabonnemang. (Dotterbolag med egna lönesystem omfattas än så länge inte av erbjudandet).

En viktig del i Förmånspaketet är friskvården. 
– Vi har avtal med ett stort antal friskvårdsanläggningar. Friskvården är en viktig byggsten i Postens främjande och förebyggande hälsoarbete, säger Anita Tångring, hälsostrateg på Posten. 
I paketet finns runt 350 anläggningar på cirka 80 orter, över hela landet. 
Tidigare har cheferna varit tvungna att hantera alla kvitton angående friskvården. Nu sköter istället den anställde detta själv via Förmånspaketet, vilket underlättar för såväl chefer som anställda. 
– Förmånspaketet är en del i vår offensiva personalpolitik, säger Ulrika Ohlsson. Den här formen av individuell och skräddarsydd information är unik och Posten är faktiskt först i landet med att visa den totala ersättningen på detta sätt.

Läs mer på: www.formanspaketet.se»
Här finns även en lista på alla friskvårdsanläggningar som omfattas av erbjudandet.


Text:  Tove Kullenberg

Att beställa friskvård genom Förmånspaketet

Finns din anläggning inte med i Förmånspaketet?
Köp ditt kort själv och skicka in ditt kvitto som tidigare men nu till ny adress: 
Flexpay AB, Att: Posten Friskvård, Kammakargatan 48, 111 60 Stockholm

Har du själv bättre rabatt än vad som erbjuds här?
Köp ditt kort själv och skicka in kvitto enligt ovan

Betalar du din friskvård via autogiro?
Be att få ett kvitto hos din anläggning och skickat in det enligt ovan

 

Friskvård på Tomteboda, finns bland nyheterna i "Tba-Nytt" på SEKO klubbens Hemsida.

 

Nostalgi
mars, 2000
Hälsa för våra medarbetare


Till chefer i Posten

Hälsa för våra medarbetare – 
en förutsättning för Postens Affärer

Nu finns två rikstäckande ramavtal om företagshälsovård

Ett företag behöver medarbetare som både vill, kan och orkar. Därför utgör motivation, kompetens och hälsa faktorer som tillsammans skapar kvalitet i ett företag. Posten ska erbjuda positiva arbetsförutsättningar så att medarbetarna på ett aktivt sätt ska kunna bibehålla en god hälsa och därmed orka göra ett gott arbete. Som stöd i detta arbete finns samarbetspartners som Posten Personal och företagshälsovården.

Flera enheter i Posten står idag i begrepp att teckna nytt avtal om företagshälsovård. Posten Personal har därför, efter samråd med olika enheter i Posten och de fackliga organisationerna, genomfört upphandling av företagshälsovård. Nu finns ramavtal om företagshälsovård med två rikstäckande leverantörer ? Previa och Landstingshälsan.

De nya ramavtalen är utformade så att det täcker in samtliga arbetsenheters behov av företagshälsovård. Avtalen bygger på att företagshälsovården ska vara helt arbetsrelaterad och att allmän sjukvård tillgodoses inom ramen för samhällets hälso- och sjukvård. Innebörden i ramavtalen är att Posten köper tjänster och betalar i efterskott. Parternas, d v s Postens och de fackliga organisationernas, gemensamma intention är att företagshälsovårdsresurserna bör läggas främst på förebyggande insatser och rehabilitering.

Posten har i dag flera verktyg för att skapa en bra arbetsmiljö i vid mening. ViP, arbetsmiljöronder, hälsoprofilsbedömningar, stressprofiler, rehabiliteringsutredningar är exempel på metoder som används och där Posten Personal är en naturlig samarbetspartner. Men Posten Personal finns inte överallt och Företagshälsovården kan med sin specialistkompetens stödja ledare i Posten med arbetsmiljö? och rehabiliteringsinsatser.

Ramavtalen är en rekommendation. Har du idag ett kostnadseffektivt avtal om företagshälsovård kan du behålla det.

Det är ledare i Posten som har ansvar för arbetsmiljön och rehabiliteringsarbetet och därmed är beställare av sådana tjänster. Utgångspunkten i detta arbete måste vara att det finns en naturlig och öppen dialog. Vi vet att det inte alltid är så och ibland är det lättare att tala med någon utanför den egna enheten. Därför finns möjlighet för anställda att på enhetens bekostnad ta kontakt med Posten Personal eller företagshälsovården utan samråd med den egna ledaren för två samtal i rådgivande och stödjande syfte. Om insatser behövs för att komma tillrätta med eventuella problem är det dock viktigt att arbetsgivaren så snabbt som möjligt får vetskap. Genom delaktighet och samverkan kan förbättringar av arbetsmiljön skapas.

Enligt Postens policy för köp från interna leverantörer ska alltid den interna leverantören tillfrågas och ges möjlighet att offerera. Det utesluter inte att beställaren sedan kan välja en extern leverantör. Postens interna leverantörer ska väljas under förutsättning att deras offert ger en totalekonomi för den beställande parten som är minst lika bra som den externe leverantörens offert. Däri inkluderas såväl pris som omkostnader, leverans, tid och kvalitet.

Om du har frågor kring företagshälsovård och/eller dessa ramavtal är du välkommen att kontakta följande personer: Posten Personal, telefon 08-781 1382, eller via mall,  781 7006 eller via mail, eller Posten Personal, telefon 08-781 1056,eller via mail.

Med vänlig hälsning

Personaldirektör

 

Friskvård på arbetstid 
2001 april

För att uppmuntra och underlätta för anställda till friskvård kan viss arbetstid avsättas:

* En anställd kan, efter beslut av produktionschef, ges tillstånd att träna under arbetstid. En förutsättning för detta är att den anställde åtar sig att i motsvarande mån även träna på fritid. (Produktionsstörningar får inte ske.)

* En månadsavlönad fast anställd som har arbetstidsschema kväll eller natt har av produktionsskäl inte några möjligheter att träna på arbetstid, en möjlighet under följande förutsättningar:

Om den personen tränar på fritid kan han/hon erhålla max en ledig komptimme/vecka per två träningstimmar/vecka. Den som är intresserad anmäler sig till Rolle&Robban i motionsanläggningen. Ett träningskort läggs upp och FÖRE varje träningspass ska den anställde meddela att han avser att träna varefter notering görs på träningskortet. Efter varje kvartal skickas kopia av kortet till den anställdes produktion. Detta upplägg bedrivs på försök under perioden 5 juni-31 december år 2000. Perioden 5 juni- 30 september räknas som ett kvartal i detta sammanhang vilket medför att du som anställd kan arbeta in högst 12 timmars komptid under detta "kvartal".
 

MASSAGEVERKSAMHET

Rehabilitering

Två dagar/vecka finns massör Zacharias Koskinen på plats i massagerummet för att ta hand om akuta besvär och rehabiliteringsfall. Massören är i sådana fall gratis. I svårare fall remitteras den anställde till naprapat Jan-Åke Jonsson. Den anställde betalar 100 kr/behandling. Posten betalar 280 kr.

Även remiss till chiropraktor Peter Fridheim kan ske. Också i de fallen är kostnaden för den anställde 100 kr/behandling. Posten betalar 200 kr.
 

FRISKVÅRDSMASSAGE

En dag/vecka finns massör Jane Granberg, Stora, på plats i massagerummet för att ge friskvårds- och förebyggande massage.

Kostnaden är 50 kr/behandling. Även vissa akuta besvär kan Jane ta hand om.
 

MOTIONSLOKALERNA

Öppettider
                                 Motionshåll                   Styrketräning                  Må-Bra-rum
Mån-tors                    06.00-24.00                08.00-21.00                Dygnetrunt-
Fredag                       06.00-24.00                08.00-16.30                Dygnetrunt-
Lördagar                    08.00-20.00                Stängt                        Stängt
Söndagar                   08.00-24.00                Stängt                        Stängt
 

Inpassering efter 21.00 på vardagar och helger sker via bevakningscentralen.

Aktiviteter som kan utföras i motionshallen: Innebandy, pingis och innefotboll.
Solariet kostar 25 kr / ½ timme.

Subvention till motionsaktiviteter

Subvention ges enbart för aktiviteter som är styrke- eller konditions höjande.

Utöver de subventioner som Tomteboda Postterminal ger i form av egna motionslokaler för innebandy, badminton, pingis, innefotboll, volleyboll, handboll, basket, gympa, styrke- och må bra-träning kan särskild subvention betalas ut till anställd för aktiviteter som ej kan erbjudas inom TBA. Följande riktlinjer gäller:

Subventionen kan vara högst 70 % av totalkostnaden, dock högst 800 kr per år och medarbetare, och betalas ut i efterhand mot kvitto. På kvittot ska den anställdes namn finnas angivet av kvittoutställaren.

Beslut om subventionsbeloppet noteras på kvittot eller på bilaga som attesteras av produktionschef (eller motsvarande) innan det skickas till löneadministratören.

Subvention ges inte för golf, segling, ridning, utförsåkning o liknande. Av skatteskäl kan subvention inte heller ges för dans, balett med flera aktiviteter som i och för sig är motion men som skattemyndigheterna inte anser är av enklare slag.


Friskvård på Tomteboda, finns bland nyheterna i "Tba-Nytt" på SEKO klubbens Hemsida.

   
  Tomteboda Huvudskyddsombudet  Plan 2½, 17300 Tomteboda - Tfn 781 75 82   

Kontakta oss!

  Ansvarig utgivare: TBA Huvudskyddsombudet * Webbmäster: Erhan Gömüc